Politica de confidentialitate a datelor

De ce colectăm date cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

  • 1. în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi responsabilităţilor sociale conform normelor românesti şi internaţionale: de exemplu, date cu caracter personal sunt colectate în vederea implementării eficiente a Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, sau pentru a ne asigura că publicul este deplin informat şi implicat în anumite etape ale proiectului;
  • 2. în vederea implicării tuturor părţilor interesate, în diverse ocazii, în activităţi de participare publică şi în vederea menţinerii unor relaţii bune cu comunitatea şi îndeplinirea diverselor sarcini de comunicare;
  • 3. în vederea implicării părţilor interesate în aspectele dezvoltării proiectului minier, în functie de necesităţi.

Cum putem folosi aceste informaţii?

Aceste date sunt folosite, conform celor indicate mai sus, în diferite scopuri. Câteva exemple specifice includ:

  • 1. procesarea cererii dvs. de înregistrare, de solicitare de informaţii sau reclamaţiile dvs;
  • 2. organizarea de cursuri de training sau alte programe sociale pentru comunitate;
  • 3. furnizarea de informaţii cu privire la activităţile în desfăşurare ale Maurer for life;
  • 4. posibilitatea invitării dvs. la activităţi viitoare de implicare a persoanelor interesate în evoluţia proiectului şi a informării dvs. cu privire la sugestiile pe care le-aţi avut;
  • 5. respectarea legislaţiei referitoare la participarea publică, care prevede ca publicul interesat să fie consultat pe parcursul proiectului minier;
  • 6. respectarea legislaţiei şi implicarea comunităţii în implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare;
  • 7. actualizarea şi implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, ce presupune monitorizarea şi asistarea familiilor din zona afectată de proiectul minier pe parcursul întregului proces, în conformitate cu legislaţia din România si directivele internaţionale (de exemplu ale Diviziei Financiare ale Băncii Mondiale).

Ce informaţii colectăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus, cu diverse ocazii, Maurer for Life vă poate solicita date care să ne permită să va contactăm, cum ar fi: numele dvs., adresa de email, numărul de telefon, adresa poştală, etc.

Acest lucru se poate întâmpla când vizitaţi site-ul nostru, cu ocazia discuţiilor personale cu angajaţii noştri, cu ocazia înregistrării participării la un workshop sau întâlnire publică, participării la un chestionar sau la orice altă activitate de participare publică. Anumite informaţii despre computerele celor care accesează website-ul sunt colectate automat (vezi mai jos).

Cu ocazia implicării comunităţii în implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, proprietarilor şi rezidenţilor din zona afectată de proiect le pot fi solicitate date personale suplimentare, cu scopul de a permite procesarea datelor referitoare la vânzarea proprietăţilor acestora. Informaţiile referitoare la bunurile deţinute sunt colectate şi prelucrate doar cu consimţământul expres al acestora.

„Cookies” – aşa cum este o practică obişnuită pentru site-urile multor societăţi, şi site-ul Maurer for Life foloseşte „cookies” şi alte tehnologii pentru a ne ajuta să înţelegem care părţi ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii noştri pe site şi cât timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi „cookies” pentru a studia eficacitatea comunicaţiilor cu vizitatorii noştri, în vederea îmbunătăţirii constante a site-ului/site-urilor noastre.

Informaţii de tip „Log” – serverele noastre înregistrează automat informaţiile pe care le trimite serverul dvs. atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste înregistrări pot include informaţii referitoare la căutarea (electronică) pe web, adresa IP, tipul de „browser”, limbajul „browserului”, data şi ora căutarii dvs. şi una sau mai multe „cookies” care pot identifica în mod unic „browserul” dvs.

Informaţii privind „user”-ul– când trimiteţi un email sau folosiţi alt tip de comunicare cu Maurer for Life, putem stoca aceste informaţii pentru a putea procesa cererile dvs., a le răspunde şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi activităţile.

Alte website-uri – în ceea ce priveste website-urile, această Politică de Confidenţialitate a Datelor Personale se aplică tuturor site-urilor web care sunt deţinute şi operate de Maurer for Life.

Dezvăluirea informaţiilor

În anumite situaţii şi numai dacă există o obligaţie în acest sens, Maurer for Life, în calitate de operator, poate dezvălui aspecte privind datele personale către auditorii săi, partenerilor săi contractuali, altor companii din acelaşi grup cu operatorul, instituţiilor care finantează proiectul Maurer for Life şi, ocazional (şi numai cu consimţământul persoanei în cauză), către mass-media. Solicităm acestor părţi să accepte procesarea acestor date în baza instrucţiunilor noastre şi în conformitate cu această Politica şi cu alte măsuri corespunzătoare de confidenţialitate şi securitate.

Datele privind bunurile deţinute, colectate cu ocazia implicării comunităţii în implementarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, nu vor fi dezvăluite către terţi (alţii decât avocaţii şi autorităţile relevante), conform acordurilor de confidenţialitate semnate între Maurer for Life şi persoanele care au furnizat aceste date.

Securitatea informaţiilor

Tratăm securitatea informaţiilor dvs. în mod foarte serios, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare şi procesare de date şi ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Accesul la datele personale este permis numai angajaţilor autorizaţi ai Maurer for Life sau ai entităţilor din acelaşi grup ca şi Maurer for Life, cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor

Maurer for Life procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de utilizatorii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Regulamentul UE nr.679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 20869 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate.

Prin completarea datelor, dumneavoastra va exprimti acordul expres si neechivoc ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de dumneavoastra, cuprinse în formularul de înscriere la evenimentele sau concursurile organizate de Maurer for Life, să fie procesate si folosite de Maurer for Life.

Maurer for Life garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor la evenimentele sau concursurile organizate de Maurer for Life. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestor evenimente nu vor fi dezvăluite către terti cu exceptia împuternicitilor Maurer for Life pentru prelucrarea de date personale si cu exceptia cazurilor în care Maurer for Life trebuie să respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Conform Regulamentul UE nr.679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul la informare : dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Regulamentul UE nr.679/2016 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de către acesta.

(iii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;